Hälsa


Kvinnor som pratar mycket lever längre: studera

Oavsett människors gener, genom vilka specifika egenskaper som lång livslängd kan definieras, har studier visat att det är pratsamt och att prata upp till armbågarna kan hjälpa till att förlänga...

IPN-studenter skapar ett anti-stress-gummi

Studenter från National Polytechnic Institute (IPN) utvecklades Coffe Gin, ett anti-stress gummi för dem som drabbas av den så kallade XXI-talssjukan kroniskt.Eleverna för biokemisk teknik vid...


Top