Arbetsgivare måste adressera arbetsspänningen i oktober: NOM


post-title

Arbetsspänning är ett tyst monster som kan påverka fysiskt och / eller mentalt om det ackumuleras.

Därför börjar små och medelstora företag (SME) i Mexiko i början av oktober att ägna stor uppmärksamhet åt ämnet. Detta på grund av godkännandet av den officiella mexikanska standarden (NOM) 035, vilket tyder på att arbetsgivarna är skyldiga att utföra medicinska undersökningar och psykologiska utvärderingar till anställda när ett tecken eller symtom på förändring av deras hälsa upptäcks.

Under året ska företagen identifiera riskfaktorer så att i slutet av 2020 när arbets- och socialministeriet tillämpar motsvarande sanktioner om denna regel ignoreras eller om problem identifieras men inte adresseras.Världshälsoorganisationen noterade år 2017 att Mexiko rankades först i arbetsspänningen, framför länder som Kina och USA. Enligt statistiken hade 75 procent av arbetarna detta problem.

För 2018 förändrades bilden inte mycket, eftersom akademiker från fakulteterna för psykologi och medicin i National Autonomous University of Mexico nämnde att 85 procent av organisationerna i landet är giftiga, det vill säga de har inte villkoren nödvändigt för underordnade att ge sina 100 procent och tillägger att mänsklig talang inte tas hand om.Arbetsspänning kan ha många ansikten: depression, ångest, sjukdomar som diabetes och även om de inte behandlas i tid, död.

#metoo, tystnadskultur och rättssäkerhet (Februari 2020)


Top